Hải Phòng: Nỗ lực xây dựng nhà ở xã hội

(Xây dựng) - Vấn đề nhà ở cho nhóm đối tượng thu nhập thấp, công nhân và người lao động luôn là vấn đề cấp thiết đối với Hải Phòng. Cùng với chủ trương chung trong phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), việc xây dựng nhà ở cho công nhân và lao…

Bài 8: Cột cờ quốc gia trên đảo thiêng

(Xây dựng) - Không chỉ người dân Quảng Ninh mà ngay chính giới sử học trong nước nhiều người chưa đến cột cờ quốc gia được xây dựng trên đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, một quần đảo trầm tích văn hóa, giàu giá trị lịch sử, địa chính trị -…
vhmt library duoi 300×300

Tin mới

1 của 2.373

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More